Avís legal

En relació al compliment de la Llei de Protecció de Dades, li informem que les dades personals facilitades per Vd. en qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de l’Associació Veïns Dreta de l’Eixample, societat de nacionalitat espanyola amb CIF G58550997 i domicili social en C/ València, 302. 08009 Barcelona (Espanya) i seran tractats per mètodes automatitzats amb l’única finalitat de fer possible la gestió administrativa, i/o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web. Pot Vd. exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li otorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o email, o directament en aquest lloc web.