El Sindicat de Llogateres presenta una proposició de Llei
Ines Martin

 

Després de dotze anys de l’inici de la crisi econòmica, Catalunya segueix patint un problema molt greu d’habitatge que es manifesta en forma de desnonaments, però també d’inassequibilitat i de precarietat cada cop més generalitzada. La situació de lloguers ha esdevingut insostenible: del 2013 al 2019 el preu del lloguer ha pujat un 43,6% a Barcelona ciutat, un 39,9% a la regió metropolitana i un 35,6% a Catalunya. Actualment, la majoria dels desnonaments són de lloguer: el 2019, van suposar el 65% dels llançaments a Catalunya. A ciutats com Barcelona, el 85%.Tot i que s’han activat mesures per tal d’augmentar el parc d’habitatge social, cal prendre decisions fermes al respecte. Passaran molts anys abans que puguem assolir un correcte una oferta significativa d’habitatges destinats a polítiques socials, per això és imprescindible contenir els preus del lloguer per tal de reduir el sobreesforç de la població per accedir i mantenir-se en l’habitatge. Si impulsar aquesta mesura ja era urgent abans de la pandèmia, l’actual caiguda dels ingressos de les famílies la fan encara més necessària. D’altra banda, parlem d’un problema que afecta no només a qui viu de lloguer o vol accedir a un habitatge, sinó al conjunt de la societat: els preus vigents estan disminuint dràsticament la renda disponible en mans de les famílies, amb un impacte negatiu per tota l’economia.

Tenint en compte aquesta realitat, diverses entitats i organitzacions han mostrat el seu suport a la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge que el Sindicat de Llogateres i Llogaters ha presentat el passat 15 de juliol al Parlament de Catalunya.

Negociada amb el Departament de Justícia aquesta proposició que fins fa pocs dies comptava amb els suports parlamentaris inicials suficients per ser aprovada, es troba en suspens de tramitació a causa de les esmenes al text presentades per JxCat i que afecten aspectes troncals de la proposta, sobretot pel que fa a quins propietaris poden o no apujar el lloguer.

Si voleu donar suport al Manifest de suport a la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, i contribuir a un canvi legal al respecte, podeu fer-ho a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRyIhQ4lfJvMuqUIEKq8580B5Ym_bfze6JeHGEs8bWaph3pg/viewform

Xarxes socials
Darreres notícies
La Plataforma Masriera engega una campanya de micromecenatge per construir la història futura del Taller Masriera
La campanya crida a la contribució col·lectiva per finançar el 50% del documental El Silenci del Temple, el testimoni audiovisual...
Jornades de Reflexio sobre les Superilles
Les jornades oferiran tres dies, el 5, 6 i 7 d’octubre, d’inspiració i reflexió col·lectiva sobre les ciutats després de...
Fotografies guanyadores de la 2a edició del concurs de foto del Cicle d'activitars culturals de l'AVVDE
En el marc del Cicle d’Activitats Culturals de 2021, organitzada per l’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de...