Consell Municipal del Districte de l'Eixample

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA

Respecte a les possibles intervencions de les entitats i de la ciutadania en els punts de la part decisòria, de la part d’impuls i control de l’ordre del dia, s’informa que:

1. La sessió d’aquest Ple,  es celebrarà de manera presencial a la Sala de Plens, serà difosa pel canal YouTube de l’Ajuntament de Barcelona i podrà seguir-se a través del següent enllaç: https://youtu.be/uZxYkJsPm-4

2. Les ciutadanes i ciutadans que vulguin intervenir sota un punt de l’ordre del dia,  podran registrar-les pels següents canals:

a) Podran presentar dites sol·licituds d’intervenció mitjançant la plataforma IRIS, fins a les 12:00 hores del dia 6 d’octubre, en l’apartat d’òrgans de participació de les informacions i consultes de la web municipal on hi haurà un d’específic per al Plenari del Districte, que inclourà un formulari amb uns camps específics, continguts en els enllaços següents, a triar pels peticionaris, en llengua catalana o castellana:

català

cast​ellà

b) Enviant un correu a Regidoria:  regidoria.eixample@bcn.cat , enviant el full adjunt “Full Plenari Regidoria Eixample.docx” degudament  complimentat. El termini d’enviament serà fins a les 12:00 hores del dia 6 d’octubre.

Animem a les ciutadanes i ciutadans que vulguin intervenir en directe ho facin via presencial, de totes maneres es podrà fer també per via telemàtica. Hauran d’especificar si prefereixen via telemàtica o presencial enviant un correu a regidoria: regidoria.eixample@bcn.cat . El mateix dia del Plenari rebran l’enllaç corresponent per poder-se connectar o el formulari a emplenar per accedir a la Sala de Plens.

3. La Presidència del Consell del Districte donarà compte en el punt a què es refereixin, de les sol·licituds de participació rebudes mitjançant aquests canals, donant la paraula durant la sessió.

Detalls de l'esdeveniment

Data de l'esdeveniment
7 October 2021
Hora de l'esdeveniment
18:00
Lloc de l'esdeveniment
Sala de plens de la seu del Districte (Carrer d'Aragó, 311)