En els darrers anys hem impulsat i participat endiverses iniciatives relacionades amb lareivindicació de:

  • L’habitatge públic, tot denunciant laproliferació d’habitatge de luxe que expulsa alveïnatge fora del barri.
  • Entorns segurs al voltant de les escoles i eixos verds.
  • Diversos espais d’ús comunitari entre ells el Taller Masriera, similars als que existeixen a laresta de barris de la ciutat.
  • Una remodelació del trànsit a la Plaça Tetuan que millori la convivència entre vianants, VPM, bicicletes i vehicles.
  • L’elaboració col·laborativa d’un cens del’amiant en edificacions existents, que caldriaeliminar per evitar greus problemes de salut.
  • Un pla d’usos que eviti els efectes indesitjats associats a la proliferació d’establiments d’oci nocturn i restauració: augment del soroll i dels preus dels locals que expulsen al comerç local.
  • Festa Major i altres projectes socio-culturals: treballant en xarxa amb les escoles, institucions i entitats presents al barri