Qui som

L’Associació de Veïns i Veïnes és un espai de trobada de la ciutadania que viu a la Dreta de L’Eixample. La nostra voluntat és la de vetllar per una efectiva participació en els plans de promoció i desenvolupament social, cultural, urbà, medi ambiental, sanitari i de tota mena de serveis públics.

L’AVVDE és un mitjà per establir vincles d’amistat i cooperació entre les veïnes i els veïns i entre totes les persones i entitats amb qui ens relacionem. El nostre compromís és amb tota la gent del Barri.

A l’AVVDE sentim el Barri com un espai col·lectiu de tots i totes, per això proposem i participem en diverses iniciatives amb l’objectiu de millorar el nostre Barri i transformar-lo un entorn més humà i amb més qualitat de vida.

Entenem que el nostre espai col·lectiu necessita un moviment veïnal, plural i inclusiu, capaç de dialogar amb l’administració pública per tal d’arribar a acords concrets. Entenem que la implicació, la reivindicació i el diàleg són necessaris per aconseguir els nostres objectius.

A l’AVVDE tenim una visió global i solidària del territori. Els interessos del Barri de la Dreta de l’Eixample han de ser compatibles amb els interessos de la ciutat i a la inversa.

Com Entitat social sense ànim de lucre, el nostre treball es sostenta en el voluntariat dels seus membres. La nostra entitat està oberta a tothom que estimi al Barri.

Planol la dreta de l'Eixample