Qui som

L’Associació de Veïns i Veïnes és un espai de trobada de la ciutadania que viu a la Dreta de L’Eixample. La nostra voluntat és la de vetllar per una efectiva participació en els plans de promoció i desenvolupament social, cultural, urbà, medi ambiental, sanitari i de tota mena de serveis públics.

Treballem de forma col·laborativa amb veïnes i veïns, entitats, escoles i institucions de la Dreta del’Eixample per tal d’abordar totes aquelles qüestions que entenem que incideixen en el barri, alhora que busquem activament reforçar els vincles entre el veïnatge entès com a comunitat. 

Entre aquestes qüestions, destaquem la:

 • Manca d’habitatge assequible
 • Manca d’espais verds
 • Manca d’equipaments públics, esportius,culturals i socials, especialment els adreçats alsinfants, joves i persones grans
 • Problemes de mobilitat
 • Problemes de contaminació de l’aire, acústica iderivats de les cobertes de l’amiant queconstitueixen un problema de salut pública
 • Turistificació i desaparició del comerç deproximitat

En els darrers anys hem impulsat i participat endiverses iniciatives relacionades amb la reivindicació de:

 • L’habitatge públic, tot denunciant laproliferació d’habitatge de luxe que expulsa alveïnatge fora del barri.
 • Entorns segurs al voltant de les escoles i eixos verds.
 • Diversos espais d’ús comunitari entre ells el Taller Masriera, similars als que existeixen a la resta de barris de la ciutat.
 • Una remodelació del trànsit a la Plaça Tetuan que millori la convivència entre vianants, VPM, bicicletes i vehicles.
 • L’elaboració col·laborativa d’un cens de l’amiant en edificacions existents, que caldria eliminar per evitar greus problemes de salut.
 • Un pla d’usos que eviti els efectes indesitjats associats a la proliferació d’establiments d’oci nocturn i restauració: augment del soroll i dels preus dels locals que expulsen al comerç local.
 • Festa Major i altres projectes socio-culturals: treballant en xarxa amb les escoles, institucions i entitats presents al barri.
Planol la dreta de l'Eixample