Qui som

L’Associació de Veïns i Veïnes amb seu a l’espai XAMFRA 317, és un lloc de trobada de la ciutadania de la Dreta de L’Eixample. La nostra voluntat és la de vetllar per una efectiva participació́ en els plans de promoció́ i desenvolupament social, cultural, urbà̀, medi ambiental, sanitari i de tota mena de serveis públics. 

A l’AVVDE sentim el Barri com un espai col·lectiu de tots i totes, per això̀ participem en diverses iniciatives i proposem activitats i tallers amb l’objectiu de millorar el nostre Barri i transformar-lo en un entorn més humà̀ i amb més qualitat de vida. 

Jaume Artigues i Vidal, President.

Monica Julià Melendo, Secretària. 

Dolors Ylla-Català Puigrefagut, Tresoreria.

1r Dilluns Assemblea General AVVDE

2n Dilluns Comissió social i Comunitària

3r  Dilluns Comissió d’Urbanisme i Habitatge 

4t Dilluns Comissió Comunicació

Divendres (un al mes) Comissió de Cultura, Festes i lleure

PLATAFORMA MASRIERA