Història de la Dreta de l’Eixample

Petita història de l’Associació

L’Associació de Veïnes i Veïns de la Dreta de l’Eixample, es va fundar el mes de maig de 1975, en plena clandestinitat política i a les acaballes de la dictadura, constituïda originalment a partir de l’anomenada “Asociación de Vecinos de la Plaza Mosén Cinto”. Un dels membres fundadors i participant en les primeres Juntes va ser l’Agustí Bel Val, que ja aleshores regentava l’històric Cafè del Centre del carrer Girona 69, fundat el 1873 amb el nom de “Casino del Centre”. 

Café del Centre, carrer Girona 69

Històric segell de l’AVV de la Dreta de l’Eixample

El Cafè del Centre va ser durant uns quants anys, lloc de reunió de l’oposició antifranquista i centre de trobada de personalitats de la cultura underground barcelonina, com Manuel Vázquez Montalbán, Montserrat Roig i Víctor Mora. Un establiment emblemàtic que ha estat integrat pel Catàleg municipal en la relació d’establiments d’interès cultural de Barcelona i que l’any 2022 va reobrir les portes amb una gestió més professionalitzada.
Amb els primers ajuntaments democràtics nascuts a les eleccions de 1979, l’originària “Asociación de la Plaza Mosén Cinto”, el mes de març de 1982, passà a denominar-se en català, “Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample”, delimitant el seu àmbit geogràfic i amb la seu social al carrer Girona 51. L’Associació de Veïns jugà un paper molt important amb la planificació urbana dels primers ajuntaments democràtics que donaren lloc a la formació de nous equipaments escolars, la  conservació de la Casa Elizalde com a Centre Cívic i la recuperació dels primers jardins dels patis d’illa de l’Eixample.
Un dels membres més destacats que ocupà el càrrec de president de l’Associació en aquells anys, va ser Víctor Eusebio Apolinario Muraña, activista veïnal i cultural que ens va deixar l’any 2016, essent mereixedor d’un homenatge i de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona a títol pòstum. 
Després d’uns anys amb seu a la casa Elizalde, avui l’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample, viu un nou impuls en ubicar la seva nova seu al nou l’Espai d’Entitats Xamfrà, situat al carrer Aragó 317.


Consulteu els Estatuts aquí