PETITA HISTÒRIA DE L’AVV DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE

’Associació de Veïnes i Veïns de la Dreta de l’Eixample, es va fundar el mes de maig de 1975, en plena clandestinitat política i a les acaballes de la dictadura, constituïda originalment a partir de l’anomenada “Asociación de Vecinos de la Plaza Mosén Cinto”. Un dels membres fundadors i participant a la primeres Juntes va ser l’Agustí Bel Val, que ja aleshores regentava l’històric Café del Centre del carrer Girona 69, fundat el 1873 amb el nom de “Casino del Centre”.

Café del Centre, carrer Girona 69
Històric segell de l’AVV de la Dreta de l’Eixample

El Café del Centre va ser durant uns quants anys, lloc de reunió de l’oposició antifranquista i centre de trobada de personalitats de la cultura underground barcelonina, com Manuel Vázquez Montalbán, Montserrat Roig i Victor Mora. Un establiment emblemàtic que ha estat integrat pel Catàleg municipal en la relació d’establiments d’interès cultural de Barcelona i que l’any 2022 va reobrir les portes amb una gestió més professionalitzada

Amb els primers ajuntaments democràtics nascuts a les eleccions de 1979, l’originària “Asociación de la Plaza Mosén Cinto”, el mes de març de 1982, passà a denominar-se en català, “Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample”, delimitant el seu àmbit geogràfic i amb la seu social al carrer Girona 51. L’Associació de Veïns jugà un paper molt important amb la planificació urbana dels primers ajuntaments democràtics que donaren lloc a la formació de nous equipaments escolars, la  conservació de la Casa Elizalde com a Centre Cívic i la recuperació del primers jardins dels patis d’illa de l’Eixample.

Un dels membres més destacats que ocupà el càrrec de president de l’Associació en aquells anys, va ser Víctor Eusebio Apolinario Muraña, activista veïnal i cultural que ens va deixar l’any 2016, essent mereixedor d’un homenatge i de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona a títol pòstum. 

Després d’uns anys amb seu a la casa Elizalde, avui l’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample, viu un nou impuls en ubicar la seva seu al nou l’Espai d’Entitats Xamfrà, situat al carrer Aragó 317. 

En aquests darrers anys l’Associació ha estat abocada a una renovació dels seus objectius impulsant la pacificació del trànsit, la lluita contra la contaminació de l’aire i contra l’especulació turística i de l’habitatge, reclamant més inversions en equipaments a la Dreta de l’Eixample. Avui celebrem ja els nous Eixos Verds de Girona i Consell de Cent, però l’entitat continua vetllant per a una correcta gestió municipal d’aquests espais públics tan cobejats.

L’Associació de veïns i veïnes de la Dreta de l’Eixample, ha estat i és encara la principal impulsora de la Plataforma Masriera, que ha rebut el suport de quasi 2.000 ciutadans i l’adhesió de nombroses entitats veïnals, culturals, educatives del barri i de la ciutat.  Després d’anys de reivindicacions, el Taller Masriera es ja avui de titularitat municipal i la plataforma segueix ben viva, impulsant el debat per a la definició dels futurs usos i la rehabilitació d’un equipament imprescindible per una barri que reneix: ATENEU TALLER MASRIERA.