Serveis d'atenció a la ciutadania

Consorci de l’habitatge de Barcelona
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge

Oficina de la Vivienda de l’Eixample
Carrer d’Alí Bei, 13-15

OAC
http://ajuntament.barcelona.cat/tramits
Carrer Aragó, 328
Telèfon 010

Centre de Serveis Socials Dreta de l’Eixample
http://ajuntament.barcelona.cat
Plaça Tetuan, 2
Telèfon: 93 6197311

Banc solidari de Material Ortopèdic
http://www.asendinb.com/materialortopedic/
Carrer Manuel Sanchis Guarner, 14-16 local.
Telèfon: 638 49 31 83/ 93 681 30 32

Xarxa de persones sense llar (XAPSLL)
http://sensellarisme.cat

La xarxa forma part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, i està formada actualment per 33 organitzacions. L’Ajuntament de Barcelona n’és l’impulsor i un membre de la xarxa.

Línia d’atenció contra la violència masclista
Telèfon: 900 900 120

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents) i a persones del seu entorn proper (SARA).
Atenció ambulatòria: Carrer Llacuna, 25, bxs
Telèfon: 900 703030

PEUAT (Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics)
http://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics

Telèfon de prevenció del suïcidi
Telèfon: 900 925 555